صفحه اصلی محصولات محتوای الکترونیکی مقالات آموزشی درباره ما تماس با ماطراحی وب سایت و بهینه سازی

مجری طراحی وب سایت های بزرگ تجاری فروشگاهی در سراسر کشور با طراحی های بسیار شکیل و پر محتوا و سایت های داینامیک و پنل مدیریت

wideweb.ir

ویدئوپروژکتور

موارد موثر در انتخاب ویدئو پروژکتور

يافتن ویدئو پروژکتور خوب، آسان تر از آن است كه تصور مي كنید . صدها ویدئو پروژکتور در حال حاضر در بازار وجود دارد ، اما مي توانيد با استفاده از اين راهنماي خريد به مناسب ترين دیتا پروژکتور مورد نياز خود نزديك شويد .

بعد از مرور كلي موارد اساسي زیر مي توانيد ليست انتخاب هايتان را ساده تر و محدود تر كرده و در آخر به موارد و قابليت هاي كليدي ديگر بيانديشيد .اين مسأله به ما كمك خواهد كرد مشخص كنيم كداميك از محصولات ، فاقد مشخصات موردنظر هستند .

مواردیکه در انتخاب دیتا پروژکتور تأثیر گذارند عبارتند از :

 1. تکنولوژی
 2. رزولوشن
 3. شدت روشنایی
 4. وزن و اندازه
 5. قابلیت بزرگنمایی
 6. کنتراست
 7. استانداردهای سیگنال ورودی
 8. عمر لامپ

ویدئو پروژکتور Sony
ویدئو پروژکتورSony VPL DX100
ویدئو پروژکتورSony  VPL DX102
ویدئو پروژکتورSony VPL DX111
ویدئو پروژکتورSony VPL DX122
ویدئو پروژکتورSony  VPL DX127
ویدئو پروژکتورSony VPL DX131
ویدئو پروژکتورSony  VPL DX147
ویدئو پروژکتور Sony VPL EX255
ویدئو پروژکتورSony VPL EX295
ویدئو پروژکتورSony VPL FX35
ویدئو پروژکتور Sony VPL FX37
ویدئو پروژکتورSony VPL SX225 Short Throw
ویدئو پروژکتورSony  4K
ویدئو پروژکتورEpson
ویدئو پروژکتور Epson EB S18
ویدئو پروژکتور Epson EB X27
ویدئو پروژکتور Epson EB W28
ویدئو پروژکتور Epson EB X04
ویدئو پروژکتور Epson EB S31
ویدئو پروژکتور Epson EB X31
ویدئو پروژکتور Epson EB W31
ویدئو پروژکتورEpson  VS240
ویدئو پروژکتورEpson  VS330
EpsonVS340 ویدئو پروژکتور
ویدئو پروژکتور Epson EB 965
ویدئو پروژکتور Epson EH-TW570
ویدئو پروژکتور Epson EH-TW5300
ویدئو پروژکتور Epson EH-TW6600 Home Theatre
ویدئو پروژکتور Epson EH-TW9200w Home Theatre
ویدئو پروژکتور Epson EB 420 Short Throw
ویدئو پروژکتورEpson  EB 535w Short Throw
ویدئو پروژکتورEpson  EB 585w Ultra Short Throw
ویدئو پروژکتورEpson  EB 595wi Interactive Short Throw
ویدئو پروژکتورEpson  EB 1410Wi Short Throw
ویدئو پروژکتور Epson EB 1980
ویدیو پروژکتور Optoma
 Optoma M445Sویدئو پروژکتور
Optoma M745Xویدئو پروژکتور
ویدئو پروژکتور Optoma S300
ویدئو پروژکتور Optoma  S310e
ویدئو پروژکتورOptomaS312
ویدئو پروژکتورOptoma  S313
ویدئو پروژکتورOptoma S316
ویدئو پروژکتور Optoma EX632
ویدئو پروژکتور Optoma H181X
ویدئو پروژکتور Optoma HD25
ویدئو پروژکتور Optoma HD26
ویدئو پروژکتور Optoma HD141
ویدئو پرژکتور Acer
ویدئو پروژکتور Acer X113PH
ویدئو پروژکتور Acer P1173
ویدئو پروژکتورAcer  P1185
ویدئو پروژکتور Acer P1283
ویدئو پروژکتور Hitachi
ویدئو دیتا پروژکتورHitachi CP-DX250
ویدئوپروژکتور Hitachi CP-X250
ویدئو پروژکتورHitachi  CP EX250
ویدئو پروژکتورHitachi  CP EX250N
ویدئو پروژکتورHitachi  CP EX251N
ویدئو پروژکتور Hitachi CP-X300
ویدئو پروژکتورHitachi  CP EX300
ویدئو پروژکتورHitachi CP-X4022WN
ویدئو پروژکتور Panasonic
ویدئو پروژکتور Panasonic PT LB280
ویدئو پروژکتور Panasonic PT LB300
ویدئو پروژکتورPanasonic PT LB332
ویدئو پروژکتورPanasonic PT LB382
ویدئو پروژکتورPanasonic  PT LB412
ویدئو پروژکتور PANASONIC PT VX42Z
ویدئو پروژکتور Panasonic PT VX420
ویدئو پروژکتور Panasonic PT VX425
ویدئو پروژکتورPanasonic PT EX510
ویدئو پروژکتورPanasonic PT-VZ570
 ویدئو پروژکتورPanasonic PT-EZ580
 ویدئو پروژکتورPanasonic PT VX600
 ویدئو پروژکتورPanasonic PT VX605
  ویدئو پروژکتورPanasonic PT EX610
  ویدئو پروژکتورPanasonic PT-EW640
 ویدئو پروژکتور Panasonic PT TW250 Short Throw
 ویدئو پروژکتورPanasonic PT TW340 Short Throw
 ویدئو پروژکتورPanasonic PT TW341R Short Throw
 ویدئو پروژکتور Panasonic PT-AT6000 Home Theatre
 ویدئو پروژکتورPanasonic PT-AE8000 Home Theatre
ویدئو پروژکتورPanasonic  EX-16K
ویدئو پروژکتور BenQ
 ویدئو پروژکتور BenQ MS504
 ویدئو پروژکتور BenQ MS506
  ویدئو پروژکتورBenQ MS524
ویدئو پروژکتورBenQ MX505
 ویدئو پروژکتورBenQ MX522P
 ویدئو پروژکتورBenQ MX525
ویدئو پروژکتورBenQ MX570
ویدئو پروژکتورBenQ MX661
 ویدئو پروژکتورBenQ MW665
 ویدئو پروژکتورBenQ MX666
 ویدئو پروژکتور BenQ MW721
ویدئو پروژکتورBenQ MX772
ویدئو پروژکتورBenQ MX726
 ویدئو پروژکتورBenQ MH740
 ویدئو پروژکتور BenQ MW824ST Short Throw
 ویدئو پروژکتورBenQ UMX806 Interactive Short Throw
  ویدئو پروژکتورBenQ MW853 Ultra Short Throw
 ویدئو پروژکتورBenQ SX912
ویدئو پروژکتورBenQ W1070
ویدئو پروژکتور NEC
ویدئو پروژکتور NEC 280G
ویدئو پروژکتور NEC 280X
ویدئو پروژکتور NEC 281G
ویدئو پروژکتور NEC 281X
ویدئو پروژکتور NEC V302X
ویدئو پروژکتور NEC V311
ویدئو پروژکتور NEC M322X
ویدئو پروژکتور NEC M402H
ویدئو پروژکتور NEC M403X
ویدئو پروژکتور NEC PA722
ویدئو پروژکتور Vivitek
ویدئو پروژکتور Vivitek D530
ویدئو پروژکتور Vivitek D552
 ویدئو پروژکتورVivitek D554
ویدئو پروژکتور Vivitek D555
ویدئو پروژکتور Vivitek DX881ST Short Throw
ویدئو پروژکتورVivitek DW882ST Short Throw
ویدئو پروژکتور Ricoh
ویدئو پروژکتورRicoh  PJ S2240
ویدئو پروژکتورRicoh  PJ X2240
ویدئو پروژکتور سونی
ویدئو پروژکتور سونی DX100
ویدئو پروژکتور سونی DX102
ویدئو پروژکتور سونی DX111
ویدئو پروژکتور سونی DX122
ویدئو پروژکتور سونی DX127
ویدئو پروژکتور سونی DX131
ویدئو پروژکتور سونی DX147
ویدئو پروژکتور سونی EX255
ویدئو پروژکتور سونی EX295
ویدئو پروژکتور سونی FX35
ویدئو پروژکتور سونی FX37
ویدئو پروژکتور سونی SX225
ویدئو پروژکتور 4k
ویدئو پروژکتور اپسون
ویدئو پروژکتور اپسون S18
ویدئو پروژکتور اپسون X27
ویدئو پروژکتور اپسون W28
ویدئو پروژکتور اپسون X04
ویدئو پروژکتور اپسون S31
ویدئو پروژکتور اپسون X31
ویدئو پروژکتور اپسون W31
ویدئو پروژکتور اپسون VS240
ویدئو پروژکتور اپسون VS330
ویدئو پروژکتور اپسون VS340
ویدئو پروژکتور اپسون 965
ویدئو پروژکتور اپسون TW570
ویدئو پروژکتور اپسون TW5300
ویدئو پروژکتور اپسون TW6600
ویدئو پروژکتور اپسون TW9200
ویدئو پروژکتور اپسون 420
ویدئو پروژکتور اپسون 535
ویدئو پروژکتور اپسون 585w
ویدئو پروژکتور اپسون 595wi
ویدئو پروژکتور اپسون 1410
ویدئو پروژکتور اپسون 1980
ویدیو پروژکتور اپتوما
ويدئو پروژکتور اپتما M445S
ويدئو پروژکتور اپتما M745X
ویدئو پروژکتور اپتما S300
ویدئو پروژکتور اپتما S310
ویدئو پروژکتور اپتما S312
ویدئو پروژکتور اپتما S313
ویدئو پروژکتور اپتما S316
ویدئو پروژکتور اپتما EX632
ویدئو پروژکتور اپتما H181X
سینمای خانگی اپتما HD25
ویدئو پروژکتور اپتما HD26
سینمای خانگی اپتما HD141X
ویدئو پرژکتور ایسر
ویدئو پرژکتور ایسرX113PH
ویدئو پرژکتور ایسر P1173
ویدئو پرژکتورایسر P1185
ویدئو پرژکتورایسر P1283
ویدئو پروژکتور هیتاچی
ویدئو پروژکتور هیتاچی CP-DX250
ویدئو پروژکتور هیتاچی CP-X250
ویدئو پروژکتور هیتاچی EX250
ویدئو پروژکتور هیتاچی EX250N
ویدئو پروژکتور هیتاچی EX251N
ویدئو پروژکتور هیتاچی CP-X300
ویدئو پروژکتور هیتاچی EX300
ویدئو پروژکتور هیتاچی CP-X4022
ویدئو پروژکتور پاناسونیک
ویدئو پروژکتور پاناسونیک LB280
ویدئو پروژکتور پاناسونیک LB300
ویدئو پروژکتور پاناسونیک LB332
ویدئو پروژکتور پاناسونیک LB382
ویدئو پروژکتور پاناسونیک LB412
ویدئو پروژکتور پاناسونیک VX42
ویدئو پروژکتور پاناسونیک VX420
ویدئو پروژکتور پاناسونیک VX425
ویدئو پروژکتور پاناسونیک EX510
ویدئو پروژکتور پاناسونیک VZ570
ویدئو پروژکتور پاناسونیک EZ580
ویدئو پروژکتور پاناسونیک VX600
ویدئو پروژکتور پاناسونیک VX605
ویدئو پروژکتور پاناسونیک EX610
ویدئو پروژکتور پاناسونیک EW640
ویدئو پروژکتور پاناسونیک TW250
ویدئو پروژکتور پاناسونیک TW340
ویدئو پروژکتور پاناسونیک TW341
ویدئو پروژکتور پاناسونیک AT6000
ویدئو پروژکتور پاناسونیک AE8000
ویدئو پروژکتور پاناسونیک 16K
ویدئو پروژکتور بنکيو
ویدئو پروژکتور بنکيو 504
ویدئو پروژکتور بنکيو MS506
ویدئو پروژکتور بنکيو MS524
ویدئو پروژکتور بنکيو MX505
ویدئو پروژکتور بنکيو MX522
ویدئو پروژکتور بنکيو MX525
ویدئو پروژکتور بنکيو MX570
ویدئو پروژکتور بنکيو MX661
ویدئو پروژکتور بنکیو MW665
ویدئو پروژکتور بنکيو MX666
ویدئو پروژکتور بنکیو MW721
ویدئو پروژکتور بنکيو MX722
ویدئو پروژکتور بنکيو MX726
ویدئو پروژکتور بنکيو MH740
ویدئو پروژکتور بنکیو MW824ST
ویدئو پروژکتور بنکیو MX806
ویدئو پروژکتور بنکیو MW853
ویدئو پروژکتور بنکيو SX912
ویدئو پروژکتور بنکيو W1070
ویدئو پروژکتور ان ای سی
ویدئو پروژکتور ان ای سی  280G
ویدئو پروژکتور ان ای سی  280X
ویدئو پروژکتور ان ای سی  281G
ویدئو پروژکتور ان ای سی 281X
ویدئو پروژکتور ان ای سی V302X
ویدئو پروژکتور ان ای سی V311
ویدئو پروژکتور ان ای سی  M322X
ویدئو پروژکتور ان ای سی  M402H
ویدئو پروژکتور ان ای سی M403X
ویدئو پروژکتور ان ای سی  PA722
ویدئو پروژکتور وی وی تک
ویدئو پروژکتور وی وی تک D530
ویدئو پروژکتور وی وی تک D552
ویدئو پروژکتور وی وی تک D554
ویدئو پروژکتور وی وی تک D555
شورت ترو وی وی تک DX881
شورت ترو وی وی تک DW882
ویدئو پروژکتور ریکو
ویدئو پروژکتور ریکو S2240
ویدئو پروژکتور ریکو X2240
 

ویدئو پروژکتور|دیتا پروژکتور|برد هوشمند|تخته هوشمند|کیت هوشمندساز|هوشمندسازی مدارس|میکروسکوپ دیجیتال|سیستم کنفرانس صوتی|دوربین مداربسته|پرده ویدئو پروژکتور|پایه دیتا پروژکتور|هوشمندسازی مدارس

دپارتمان ویدئو پروژکتور ، برد هوشمند و هوشمندسازی دپارتمان ویدئو پروژکتور ، برد هوشمند و هوشمندسازی
ورود
دپارتمان تجهیزات سینما و سالن کنفرانس دپارتمان تجهیزات سینما و سالن کنفرانس
ورود
دپارتمان دوربین مداربسته و سیستم های نظارت تصویری دپارتمان دوربین مداربسته و سیستم های نظارت تصویری
ورود
دپارتمان ماشین های اداری و تجهیزات کامپیوتری دپارتمان ماشین های اداری و تجهیزات کامپیوتری
ورود
ویدئو پروژکتور اپسون EPSON EB-x27

جدیدترین پروژکتور اپسون با عمر لامپ 10000 ساعت و مجهز به تمامی پورت ها


ویدئو پروژکتور اپسون EPSON EB-x27

لیست ویدئو پروژکتور موجود در انبار گروه پیشگامان راه فردا (1394/12/22)
لیست قیمت و مشخصات فنی ویدئو پروژکتور بهترین قیمت ویدئو پروژکتور با گارانتی پیشگامان تماس بگیرید 02144294590 شرکت پیشگامان راه فردا عرضه کننده ویدئو پروژکتور و ل

نمایشگاه هوشمندسازی مدارس (1394/06/06)
همکار محترم به اطلاع میرسانیم با توجه به ایام برگزاری نمایشگاه های هوشمندسازی مدارس و نمایشگاه های کامپیوتر (الکامپ) در استان های کشور گروه پیشگامان راه فردا به عن

توزیع ویدئو پروژکتور اپسون EB-905 با گارانتی 2 ساله آواژنگ توسط شرکت پیشگامان راه فردا (1394/04/11)
ویدئو پروژکتور اپسون EB-905 با بهترین مشخصات فنی و بهترین قیمت ویژه مدارس و دانشگاه های کشور تلفن تماس : 02144294590

حضور مدیر بخش اپسون شرکت گلدن سیستم دبی و مدیر بخش ماشین های اداری شرکت آواژنگ در دفتر مرکزی پیشگامان راه فردا (1394/04/06)
حضور مدیر بخش اپسون شرکت گلدن سیستم دبی و مدیر بخش ماشین های اداری شرکت آواژنگ در دفتر مرکزی پیشگامان راه فردا

آرشیو اخبار

ویدئو پروژکتورهای جدید

 • ویدئو پروژکتور اپسون S18 ویدئو پروژکتور اپسون X27 ویدئو پروژکتور اپسون W28 ویدئو پروژکتور اپسون X04 ویدئو پروژکتور اپسون S31 ویدئو پروژکتور اپسون X31 ویدئو پروژکتور اپسون W31 ویدئو پروژکتور اپسون VS240 ویدئو پروژکتور اپسون VS330 ویدئو پروژکتور اپسون VS340 ویدئو پروژکتور اپسون 965 ویدئو پروژکتور اپسون TW570 ویدئو پروژکتور اپسون TW5300 ویدئو پروژکتور اپسون TW6600 ویدئو پروژکتور اپسون TW9200 ویدئو پروژکتور اپسون 420 ویدئو پروژکتور اپسون 535 ویدئو پروژکتور اپسون 585w ویدئو پروژکتور اپسون 595wi ویدئو

 • ویدئو پروژکتور اپسون EPSON EB-x27

 • ویدئو پروژکتور اپسون EPSON EB-965

 • ویدئو پروژکتور اپسون EPSON EB-x20

 • ویدئو پروژکتور اپسون EPSON EB-x04

 • ویدئو پروژکتور اپسون EPSON EB-x18
تبیلغات

گارانتی ویدئو پروژکتور - گارانتی برد هوشمند - گارانتی تعمیرات ویدئو پروژکتور،تعمیرات برد هوشمند خرید ویدئو پروژکتور - خرید برد هوشمند راهنمای خرید ویدئو پروژکتور-برد هوشمند-کیت هوشمندساز

کلیه حقوق رسمی این پایگاه متعلق به شرکت پیشگامان می باشد.

طراحی و پشتیبانی فنی: مرکز فناوری اطلاعات کاشف