عنوان : جزوه آموزشی آشنایی با برد هوشند شامل تکنولوژی ساخت برد های هوشمند
موضوع : جزوه آموزشی وایت بردهای هوشمند
موضوع جانبی : جزوه آموزشی تکنولوژی ساخت برد هوشمند

دانلود فایل ضمیمه
عنوان : نرم افزار کیت هوشمند ای بیم ebeam
موضوع : نرم افزار بردهای هوشمند موجود در کشور
موضوع جانبی : جزوه آموزشی تکنولوژی ساخت برد هوشمند

دانلود فایل ضمیمه

ویدئو پروژکتور video projector

ویدئو پروژکتور اپسون x27

video projector epson eb-x27

لامپ پروژکتور - لامپ ویدئو پروژکتور - لامپ دیتا پروژکتور

کیت هوشمندساز

ویدئو پروژکتور

ویدئو پروژکتور

ویدئو پروژکتور
ویدئو پروژکتور

تلفن دفتر تهران : 021.44294590


با ما در ارتباط باشید: